Menu

Dlaczego wybrać VP trend ?

1 Firma VP trend s. r. o. jest tradycyjnym i najstarszym czeskim producentem wypełnień drzwiowych, posiadającym bogate doświadczenia z opracowania materiałów plastykowych oraz aluminium – plastykowe wypełnienia drzwiowe produkuje firma od 1998 roku, aluminiowe zaś od 2005 roku.
2 Oferta wyrobów zawiera szeroki asortyment podstawowych typów wypełnień drzwiowych oraz ich odmian, włącznie z certyfikowanym wykonaniem bezpiecznym, to wszystko z bogatym wyborem kolorów i dekorów powierzchni wypełnień, szkieł ornamentowych oraz oszklenia specjalnego.
3 Oryginalne i na praktyce sprawdzone procesy technologiczne, wieloletnie doświad¬czenia, stały kolektyw kwalifikowanych współpracowników, stały rozwój techniczny i technologiczny i jakościowe materiały wstępne to przesłanka i gwarancja wysokiej jakości wyrobów.
4 Dzięki temu na zastosowanie i funkcjonalność wypełnień drzwiowych firmy VP trend nie wpływa i nie ogranicza ich kolor powierzchni lub orientacja wobec słońca.
5 Plastykowe wypełnienia drzwiowe VP trend mają wielokrotnie niższą częstotliwość wad i reklamacji niż porównywalne wyroby konkurencyjne i podobną częstotliwość wad i reklamacji jak wypełnienia z powierzchnią z laminatu wysokociśnieniowego (HPL, również żywice), to wszystko po bardziej korzystnej cenie.
6 Warunki gwarancyjne VP trend na wypełnienia drzwiowe są jasne i jednoznaczne, gwarancja jako taka jest osiągalna i prosto wykonalna.
7 VP trend udziela swoim klientam obszerne usługi serwisowe i doradcze, włączając w to ewentualne naprawy uszkodzonych wypełnień.
8 Wynikiem dla klientów końcowych jest bardzo korzystny stosunek cech przydatnych wypełnień drzwiowych firmy VP trend i ich ceny.